Category Archives: Tin Tức

Bảng giá phế liệu hôm nay mới nhất 2020

Bảng giá sắt phế liệu: Loại sắt phế liệu Giá Sắt đặc:  9.500 – 16.000 đ/kg Sắt vụn: 8.700 – 12.000 đ/kg Sắt gỉ sét: 8.200 – 9.300 đ/kg Ba zớ sắt: 7.500 – 11.000 đ/kg Bã sắt: 5.000 – 8.000 đ/kg Sắt công trình: 9.000 – 14.000 đ/kg Dây sắt:  8.000 – 11.000 đ/kg […]